• Telefon 0312 2519550-2509782

Hakkımızda

 Ana Sayfa / Sayfalar / Hakkımızda

Aile Sağlığı Merkezimizde A Grubu Hizmet Standartlarında; 8 Aile Hekimi, 8 Aile Sağlığı Elemanı, 4 Yardımcı Sağlık Personeli ve 3 Hizmetli Personel ile hizmet verilmektedir.

Herhangi bir hizmet için ASM ye başvuran vatandaşlarımız kiosk sıramatik cihazından giriş yaparak bağlı olduğu aile hekimine yönlendirilmektedir.

Verilen hizmetler arasında: Muayene, düzenli kullanılan ilaçların yazılması, laboratuvar, aile planlaması hizmetleri, gebe takibi, bebek takibi, aşılama, acil müdahele, enjeksiyon, pansuman vb. hizmetler yer almaktadır.

Sunulan Hizmetler:

  • Bakanlıkça ve Kurumca yürütülen sağlık programlarının gerektirdiği kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak teşhis, tedavi, rehabilitasyon, ana çocuk sağlığı, üreme sağlığı ve danışmanlık hizmetlerini vermek,
  • Sağlığın geliştirilmesini sağlamak,
  • Periyodik sağlık muayenelerini yapmak,
  • Kayıtlı kişilerin yaş, cinsiyet ve hastalık gruplarına yönelik izlem ve taramaları (kanser, kronik hastalıklar, gebe, lohusa, yenidoğan, bebek, çocuk sağlığı, ergen, erişkin, yaşlı sağlığı ve benzeri) yapmak,
  • Aile sağlığı merkezi şartlarında teşhis veya tedavisi yapılamayan hastaların sevk işlemlerini yapmak,
  • Gerekli gördüğü kişilerin tetkik hizmetlerinin verilmesini sağlamak ya da bu hizmetleri vermek,
  • Verdiği hizmetlerle ilgili olarak sağlık kayıtlarını tutmak ve bu kayıtları güncellemek,
  • Toplum ve çevre sağlığını ilgilendiren durumları bölgesinde bulunduğu toplum sağlığı merkezine bildirerek işbirliği ile çözülmesi için çalışmak,
  • Kurumca ve ilgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak.